شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
برد اصلی

» برد اصلی

قابلیت راه اندازی تا 32 توقف تعویض آسان برد با توجه به سوکتی بودن اتصالات آن دارای حفاظت سخت افزاری برای سرعت ها بدون وابستگی به نرم افزار دارای حفاظت سخت ...
مطلب بیشتر

برد کنترل فاز

» برد کنترل فاز

...
مطلب بیشتر

برد اعلام طبقات

» برد اعلام طبقات

در 2 مدل On board و جداگانه تعویض آسان برد با توجه به سوکتی بودن اتصالات آن ارتباط سریال توسط استاندارد RS485 تنوع در آهنگ تنوع در اعلام های خاص تغییر هماهنگ ...
مطلب بیشتر

برد جعبه ریویزیون تا ۱۶ طیقه

» برد جعبه ریویزیون تا ۱۶ طیقه

ورودی 16 کلید احضار دو طرفه تعویض آسان برد با توجه به سوکتی بودن اتصالات آن 8 ورودی مستقل جهت ورودی ( OL , FL , DO , DC , LIFTER , K300 , PHO_R , PHO_L , Reserve رله های خروجی مربوط به دو ...
مطلب بیشتر

برد جعبه ریویزیون ۳۲ طبقه

» برد جعبه ریویزیون ۳۲ طبقه

ورودی 32 کلید احضار مستقل تعویض آسان برد با توجه به سوکتی بودن اتصالات آن 4 ورودی مستقل جهت ورودی (( OL , FL , PHO_R , PHO_L 8 ورودی مستقل جهت ورودی (( DO , DC , LIFTER , LIFTER_UP , ...
مطلب بیشتر

قالب وردپرس