درباره ما

درباره ما

شرکت فردا آفرین روشن (فار) فعالیت خود را در زمینه صنعت آسانسور

به صورت رسمی از سال ١٣٨۴ آغاز نموده است و اکنون با تولید انواع تابلو کنترل

آسانسور به عنوان یکی از تولید کنندگان شناخته شده در صنعت آسانسور فعالیت میکند.