برد اصلی

برد اصلی

 • قابلیت راه اندازی تا ۳۲ توقف
 • تعویض آسان برد با توجه به سوکتی بودن اتصالات آن
 • دارای حفاظت سخت افزاری برای سرعت ها بدون وابستگی به نرم افزار
 • دارای حفاظت سخت افزاری برای سرعت دور تند در مد ریویزیون
 • دارای ورودی های دیجیتال مقاوم شده در مقابل نویز در ۳ گروه ۸ تایی
 • دارای LCD 2*16 جهت نمایش عملکرد و وضعیت آسانسور
 • دارای رله های خروجی جهت سرعتهای مختلف و ….
 • ورودی مربوط به PTC موتور
 • قابیت تغییر ورودی های برد بصورت Normally Open / Normally Close
 • قابلیت کار با شاسی های سریال برای سهولت در کار و کاهش سیم کشی
 • نمایش وضعیت ورودی ها روی LCD
 • نمایش ورودی ها و احضارهای کابین روی LCD
 • قابلیت باز نمودن سریع درب هنگام توقف
 • سرعت بالا در پاسخ گویی به احضارها
 • نشانگرهای LED
 • قابلیت کار بصورت دوبلکس و سیمپلکس
 • قابلیت کار در آسانسورهای کششی ، گیرلس ، هیدرولیک ، دو سرعته بدون تغییر در برد

( استفاده از یک برد استاندارد برای همه تابلوها )

 • سیستم هوشمند کنسلینگ شاسی ها
 • قابلیت نمایش احضارهای بیرون در داخل کابین بصورت چشمک زن
 • قابلیت فعال و غیر فعال کردن احضارهای داخل و بیرون بصورت انفرادی و گروهی
 • قابلیت تغییر کاربری احضار بیرون به صورت Down Collective , Up Collective , Full Collective
 • قابلیت تعریف درب های طبقات بصورت راست باز شو ، چپ باز شو ، دو طرفه و بدون درب
 • تعریف کنسل کردن شاسی های احضار
 • تعریف وضعیت اعلام طبقات ( بدون اعلام ، فقط گانگ ، فقط اعلام )
 • تعریف وضعیت درب در مد اتوماتیک
 • تعریف وضعیت درب در مد ریویزیون
 • دارای تعریف کلیدهای LIFTER , Out Of Service
 • قابلیت تعریف طبقه کوتاه برای هر طبقه
 • قابلیت تعریف چندین سرعت برای مد اتوماتیک
 • قابلیت تعریف ۲ سرعت برای مد ریویزیون
 • Leveling با انتخاب سرعت مستقل
 • سیستم Re Leveling با انتخاب سرعت مستقل
 • عملکرد در مدهای ۱ و ۲ آتش نشانی
 • قابلیت تعریف طبقه پارک
 • قابلیت تعریف پارک شناور
 • قابلیت تعریف طبقه FIRE
 • قابلیت تعریف Bottom floor و Top floor برای سیستم های گروهی
 • ثبت خطاها
 • ثبت آخرین خطاها تا ۲۵ خطا
 • نمایش آخرین خطا روی LCD برد
 • دارای تعریف تعداد استارت