شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تابلو فرمان VVVF به همراه UPS

» تابلو فرمان VVVF به همراه UPS

قابلیت نصب برای تمامی آسانسورهای کششی با موتورهای گیربکسی و گیرلس قابلیت کار با انواع درایوهای استاندارد و مطرح موجود در بازار ایجاد حرکتی نرم و مطلوب ...
مطلب بیشتر

تابلو فرمان VVVF به همراه درایو آرکل و سیستم نجات اضطراری

» تابلو فرمان VVVF به همراه درایو آرکل و سیستم نجات اضطراری

قابلیت نصب برای تمامی آسانسورهای کششی با موتورهای گیربکسی و گیرلس قابلیت کار با انواع درایوهای استاندارد و مطرح موجود در بازار ایجاد حرکتی نرم و مطلوب ...
مطلب بیشتر

تابلو فرمان VVVF به همراه درایو یاسکاوا و سیستم نجات اضطراری

» تابلو فرمان VVVF به همراه درایو یاسکاوا و سیستم نجات اضطراری

قابلیت نصب برای تمامی آسانسورهای کششی با موتورهای گیربکسی و گیرلس قابلیت کار با انواع درایوهای استاندارد و مطرح موجود در بازار ایجاد حرکتی نرم و مطلوب ...
مطلب بیشتر

جعبه ریویزیون کارکدک

» جعبه ریویزیون کارکدک

داراي کليد ایست اضطراري جهت جلوگیری از حرکت ناخواسته آسانسور  داراي کليد وضعيت نرمال و رويزيون داراي کليد براي حرکت آسانسور در وضعيت رويزيون مجهز به کليد RUN ...
مطلب بیشتر

تابلو فرمان VVVF به همراه درایو یاسکاوا

» تابلو فرمان VVVF به همراه درایو یاسکاوا

قابلیت نصب برای تمامی آسانسورهای کششی با موتورهای گیربکسی و گیرلس قابلیت کار با انواع درایوهای استاندارد و مطرح موجود در بازار ایجاد حرکتی نرم و مطلوب ...
مطلب بیشتر

تابلو فرمان VVVF به همراه درایو آرکل

» تابلو فرمان VVVF به همراه درایو آرکل

قابلیت نصب برای تمامی آسانسورهای کششی با موتورهای گیربکسی و گیرلس قابلیت کار با انواع درایوهای استاندارد و مطرح موجود در بازار ایجاد حرکتی نرم و مطلوب ...
مطلب بیشتر

قالب وردپرس