نقشه ها

نقشه تابلو کنترل دو سرعته

نقشه تابلو کنترل درایو دار

نقشه تابلو کنترل درایو دار ۸ طبقه + سیستم نجات اضطراری

نقشه تابلو کنترل درایو دار ۱۶ طبقه + سیستم نجات اضطراری

نقشه جعبه رویزیون

پروگرام و منو برد اصلی (به صورت فایل zip)

تنظیمات درایو Yaskawa l1000 (به صورت فایل zip)