برد جعبه ریویزیون تا ۱۶ طیقه

برد جعبه ریویزیون تا ۱۶ طیقه

  • ورودی ۱۶ کلید احضار دو طرفه
  • تعویض آسان برد با توجه به سوکتی بودن اتصالات آن
  • ۸ ورودی مستقل جهت ورودی ( OL , FL , DO , DC , LIFTER , K300 , PHO_R , PHO_L , Reserve
  • رله های خروجی مربوط به دو درب ، لامپ اتوماتیک ، Reserve
  • خروجی مربوط به نمراتورهای دو سگمنته
  • خروجی مربوط به چراغ اضطراری ۱۲ ولت
  • دارای Buzzer جهت اعلام شنیداری Overload ، خطاها
  • مقاوم در مقابل اتصالی در سیم کشی شاسی های احضار و نمراتورها
  • سیستم هوشمند کنسلینگ شاسی ها
  • ارتباط سریال توسط استاندارد RS485